HCL nr. 82 din 2013 privind identificarea loturilo