Certificat de producător


ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE PRODUCATOR
- H.G. Nr. 661/2001 - privind procedura de eliberare a Certificatelor de Producator cu modificarile şi completările formulate prin H.G. Nr. 1578/2004

Acte necesare :
- Cerere tip
- Taxa timbru fiscal

- Taxa eliberare în cuantum de 69 ron.