Atribuţii ale Agentului Agricol

ATRIBUŢII ALE AGENTULUI AGRICOL
 

1) Ţine evindenţa registrului agricol la zi conform prevederilor legale, a mişcării animalelor, întocmind situaţii centralizate prevăzute de lege;
2) Conduce evidenţa transcrierii animalelor şi întocmirea certificatelor pentru provenienţa şi sănătatea animalelor;
3) Eliberează documentele de adeverire a proprietăţii animalelor conform normelor legale aplicând taxa de timbru prevazută;
4) Eliberează Certificate de producător conform legislaţiei ;
5) Întocmeşte, cu consultarea secretarului primăriei, actele necesare atestării unor situaţii rezultate din registrul agricol: adeverinţe, dovezi solicitate de cetăţeni etc;
6) Întocmeşte rapoartele statistice cu privire la terenuri, producţie şi efective de animale în baza datelor înscrise în registrul agricol transmitându-le la termenele stabilite de organele abilitate
7) Răspunde de aplicarea taxelor de timbru pe toate actele ce le întocmeşte şi le eliberează în termenul prevazut de lege
8) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însarcinări date de Consiliul Local ori primar.